Baqueta de tamborino

12,00 €
De fusta de hickory (carya)
 Tornar a: Percussió i membranòfons