Sac de Gemecs de fusta de prunera i grall d'ametller. Argollat blanc o negre.