Sac de Gemecs de fusta d'albercoquer i grall d’ametller. Argollat blanc o negre.